Kontakt

www.parnickyrybar.weblahko.sk/

parnickyrybar@post.sk

Zachráňme ORAVU

10.1.2015 NOVINKA Všeličo, Trvalý odkaz

V Istebnom chcú vytvoriť linku na dlhých cca 10 rokov, ktorá okrem emisií, prenosných vzduchom, bude aj hlučná. Linka má spracovávať haldy trosky.

...jedno z najhlavnejších rizík na tomto pláne je, že troska s jedmi bude v jemnejšej, až prašnej forme, čo znamená, že sa oveľa ľahšie rozptyľuje, vyluhuje a vstrebe do prostredia.

V zámere tvrdia, že ich činnosť sa nedotkne významných chránených území, čo nie je pravda. Už samotná rieka Orava je územie európskeho významu a bola zaradená medzi mokrade medzinárodného významu podľa Ramsarského dohovoru, podľa našich zákonov je to chránený areál.

Okrem rieky Oravy táto halda susedí aj s dvoma kaprovími revírmi OR Istebné  a Štrkovisko Párnica

Podporte petíciu

 
Petícia za vyjadrenie zásadného nesúhlasu s uskutočnením zámeru činnosti „ Technologická linka...