Kontakt

www.parnickyrybar.weblahko.sk/

parnickyrybar@post.sk

Slíž severný (Barbatula barbatula)

Slíž severný (Barbatula barbatula)

Výskyt slíža severného v minulosti na Orave bol hojný, v súčasnej dobe je pravdepodobne už len
ostrovčekovitý a obmedzený na konkrétne lokality. Vyskytuje sa takmer v celej Strednej Európe a
to od Veľkej Británie až po Ural, nevyskytuje sa v severných oblastiach Fínska, Nórska a Švédska,
a to v čistých potokoch pstruhového a lipňového pásma, ako aj v prietočných rybníkoch.
Jedná sa o rybu z čelade SLÍŽOVITÝCH, ktorá dorastá do dĺžky cca 15-18cm, pričom tvar tela je
veľmi štíhly a dlhý. Má 3 páry fúzov, farba chrbta je sivá s mramorovaním, boky mramorované,
špinavohnedé brucho. Chrbtová a chvostová plutva sú škvrnité – početné tmavé škvrny. Farba oka
je hnedočervená. Obidve pohlavia dospievajú asi v 2 roku života, najvyšší doložený vek je 7
rokov. Rozlíšenie pohlavia je možné podľa prsných plutiev, ktoré samce majú trojuholníkovité a
samice vejárovité. Neres prebieha v mesiacoch apríl-jún na kamenitý a štrkovitý podklad potokov
a riek pstruhového pásma. Samice môžu mať až 2500 ks bezfarebných ikier priemeru 1 – 1,4 mm,
ktorých vývoj trvá 80-100 denných stupňov, tieto po oplodnení stráži samec. Neres prebieha v
etapách.
 
Slíž je rybou dna a v prípade vyrušenia podniká len krátké úniky a poskoky, počas ktorých sa snaží
ukryť medzi kamene, alebo v iných úkrytoch, čo je dané jeho nedostatočne vyvinutým a
redukovaným plynovým mechúrom, teda nemá predpoklady na pohyb v stĺpci vody.
 
Potravu tvoria prevažne...

Čítajte viac: http://parnickyrybar.weblahko.sk/Sliz-severny.html

Pĺž európsky

Pĺž európsky (Cobitis elongatoides)

Uvedená rybka patrí do čeľade pĺžovitých, ktorá je rozšírená takmer v celej Európe, avšak v
súčasnej dobe ichtiológovia zistili rôznymi genetickými testami viac druhov pĺžov, ktoré je
momentálne problematické zaradiť – pĺž severný /Cobitis tanea/ je rozšírený len v severných
častiach Európy, v povodí Labe a Dunaja je rozšírený jeho príbuzný pĺž európsky - Cobitis
elongatoides.
 
Jedná sa o rybku v celkovej dĺžke do 14 cm. Obývajú rôzne biotopy od podhorských tokov až po
nížinné rieky, ich ramená i kanálové sústavy, samec, ako aj samica dospievajú v druhom roku
života, neres prebieha v apríli až júni v menej prúdiacich usekoch na piesčité dno, alebo rastliny ,
vývoj ikier trvá cca 90 denných stupňov. Ikernačka može mať cca 1500 priesvitných ikier o
priemere 1,5-1,9 mm. Samce sú nápadne...
 
Čítajte viac: http://parnickyrybar.weblahko.sk/Pz-europsky.html

Průměrná známka: 1,80